Krzywda a wysokość zadośćuczynienia

by

Wielkość krzywdy odniesionej przez poszkodowanego zawsze zależy od konkretnych okoliczności faktycznych sprawy. Z tego względu ustalenie odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia pieniężnego zostało przez ustawodawcę pozostawione uznaniu Sądu, który w każdej sprawie indywidualnie orzeka o wysokości zadośćuczynienia. Tylko rażące zawyżenie bądź rażące zaniżenie wysokości zadośćuczynienia daję podstawę do skutecznego zaskarżenia wyroku Sądu pierwszej instancji w tym zakresie. ...

No tags 0 Comments

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE – CZYM JEST REGRES UBEZPIECZENIOWY?

by

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne mogą otrzymać wszyscy uczestniczy zdarzenia z wyłączeniem samego sprawcy. Obowiązek wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej, chroni posiadacza pojazdu od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jednak zdarzają się sytuacje, w których sprawca wypadku oprócz konsekwencji karnych, poniesie również finansowe następstwa swoich działań. Na czym polega tzw. regres ubezpieczeniowy? Odszkodowanie komunikacyjne przy wypadkach bardzo poważnych ...

No tags 0 Comments

KOLIZJA DROGOWA I ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY, CZYLI JAK SKORZYSTAĆ Z CZYJEJŚ POLISY?

by

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd należy się temu kto w wyniku kolizji drogowej został poszkodowany. Szkoda na pojeździe wypłacana jest z obowiązkowej polisy OC sprawcy. Jeżeli jesteś poszkodowany wystarczy, że wykonasz kilka prostych kroków by uzyskać należne odszkodowanie. Jak zgłosić kolizję drogową? Podstawą przy dochodzeniu roszczeń z OC sprawcy jest fakt zaistnienia szkody. Jeżeli jesteśmy uczestnikiem kolizji podstawą ...

No tags 0 Comments

POWYPADKOWE ODSZKODOWANIE ZA POTRĄCENIE PIESZEGO NA PASACH

by

Wypadki komunikacyjne, w szczególności potrącenia pieszych, na polskich drogach zdarzają się bardzo często. Pieszy jest tzw. niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego ponieważ w trakcie "zderzenia" z pojazdem nie chroni go nic. Kierowca pojazdu jest w zupełnie innej sytuacji. Może liczyć na poduszki powietrzna , pasy bezpieczeństwa, czy chociażby karoserię samochodu. W konfrontacji z autem już przy ...

No tags 0 Comments

ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA Z OC SPRAWCY. SPRAWDŹ, KIEDY UBEZPIECZYCIEL MOŻE NIE WYPŁACIĆ NALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ.

by

Odszkodowania komunikacyjne, a w szczególności odszkodowanie dla pasażera co do zasady wypłacane są z obowiązkowej polisy OC. Ustawodawca w przepisach prawa ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz paragrafach Kodeksu Cywilnego ustalił zasady odpowiedzialności odszkodowawczej oraz określił warunki i możliwość uzyskania rekompensaty powypadkowej. Poszkodowani mimo braku ubezpieczenia mogą starać się o rekompensatę właśnie z polisy OC pojazdu ...

No tags 0 Comments

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA WYPADEK – CZYM JEST I KIEDY POSZKODOWANY MA DO NIEGO PRAWO

by

Wypadki to zdarzenia, w których co do zasady pojawia się szkoda rzeczowa lub osobowa. W zdarzeniach komunikacyjnych, przy pracy czy wypadkach w rolnictwie z polisy OC sprawcy poszkodowany ma szansę na uzyskanie należnej rekompensaty. Katalog roszczeń, o które może się starać między innymi uwzględniazadośćuczynienie za wypadek. W polskim prawie cywilnym jest to jeden z sposobów ...

No tags 0 Comments

Odwołanie od decyzji PZU – zbyt niskie zadośćuczynienie

by

Odwołanie od decyzji PZU było już tematem wpisów na moim blogu. Raz pisałem o odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela ws. występowania zaniżenia odszkodowania z uwagi na wartość pojazdu – zob. tutaj. Kolejnym razem przedstawiałem temat wynagrodzenia adwokackiego na etapie postępowania likwidacyjnego – zob. tutaj. Tym razem, parę słów na temat odwołania od decyzji PZU z uwagi na zbyt niskie ...

No tags 0 Comments

Co grozi pijanemu żeglarzowi?

by

Niezmiernie trudno sobie wyobrazić „prawdziwego” wilka morskiego bez butelki rumu lub bez morskich opowieści przy kuflu piwa… Niestety, każdy żeglarz – amator mocniejszych trunków musi mieć się na baczności! O ile prowadzenie statku lub innego obiektu pływającego w stanie nietrzeźwości było już do tej pory karane, tak – na skutek ostatniej ustawowej nowelizacji – od dnia 25 ...

No tags 0 Comments

Czy można wygrać w sądzie z PZU?

by

Oczywiście, że można i z całkiem niezłym skutkiem 🙂 Taka oto sytuacja: PZU był ubezpieczycielem sprawcy kolizji. Ustalił w toku prowadzonego przez siebie postępowania, że naprawa pojazdu uszkodzonego (o wartości sprzed dnia kolizji na poziomie 18.700 zł) jest nieopłacalna. Zaproponował wypłatę odszkodowania wg tzw. metody szkody całkowitej. Tyle że wg PZU wartość „pozostałości” to kwota 16.215 zł. ...

No tags 0 Comments

Zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego

by

Co dzień na polskich drogach ma miejsce wiele wypadków komunikacyjnych, których skutki okazują się być tragiczne. Bliscy zmarłego najczęściej są świadomi należnego im odszkodowania z OC sprawcy. Czytając ostatnio sporo artykułów na ten temat zauważyłam, że przeważnie zapomnianą kwestią pozostaje przyznanienajbliższym członkom rodziny zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (śmierć bliskiej osoby) W obliczu tragedii ludzie często ...

No tags 0 Comments